Digitální domácnost


 

 

Společnost Insight Home, a.s. se zaměřuje na inteligentní systémy pro domácí a průmyslové nasazení.
V současné době máme 26 technologických partnerů (Microsoft, Olympus, Siemens, Pioneer, BOSE, AMX, LOEWE a další).

Jako jediní v České a Slovenské republice nabízíme inteligentní kamerový systém Insight Security. Insight Security představuje novou generaci monitorovacího systému s pokročilou analýzou videosignálu a umělou inteligencí.

Hlavní výhody systému Insight Home jsou následující:

 • Inteligentní kamery, které jsou vybaveny digitální analýzou videosignálu, a tak nadřazenému systému mohou zasílat videosignál pouze v případě uživatelem definované události, kterou kamera sama detekuje – tzv. on-board event detectors.

 • Vysoké rozlišení – obraz zachycený inteligentními kamerami je ve vysokém rozlišení – až
  5 Mpx a samozřejmě v digitálním formátu.

 • Inteligentní zoom – v případě detekce kritické události, inteligentní kamera automaticky kritickou oblast pomocí své optiky zvětší tak, aby byly zachyceny i ty nejmenší detaily.

 • Inteligentní systémová architektura – Insight Security je od počátku koncipována jako vysoce efektivní. Na jeden server je možno připojit až 128 kamer, a tak je možno do jednoho systému integrovat tisíce kamer. V případě výpadku libovolného serveru, ty ostatní automaticky přebírají distribuovaně jeho funkci a výpadek je detekován.

 • Integrace třetích stran – Insight Security umí integrovat i kamery vybraných externích dodavatelů.

 • Zabezpečení – data mezi jednotlivými elementy systému (kamery, servery, monitory,…)
  jsou zabezpečeny nejvyšší možným kódováním – RSA 1024 bitové asymetrické kódování.

Systém Insight Security se dá aplikovat v následujících oblastech:

Řešení pro budovy, dopravní prostředky a venkovní a vnitřní areály

Insight Security kamery minimalizují kabelovou náročnost – jsou napájeny buď přímo
z datového kabelu, nebo mohou být zcela bezdrátové, a tak mohou být instalovány
v památkově chráněných budovách nebo v pohybujících se objektech, jako jsou autobusy, tramvaje nebo vozy metra.

Nabízené služby:

 • Detekce odcizených a osamocených objektů

 • Detekce narušitelů (na základě rozpoznání obličeje)

 • Detekce hromadění lidí a objektů v daných prostorách (kasy v supermarketu, recepce,…)

 • Zastavení nebo parkování v zakázaných oblastech

 • Detekce sabotáží nebo agrese

 • Počítání objektů (aut, kontejnerů,…)

 • Počítání lidí (v dopravních prostředcích, veřejných prostorách,…)

 • Měření průměrné a absolutní rychlosti pohybu (aut, lidí,…)

Řešení pro monitoring dopravy

Řešení dopravních situací s ohledem na plynulost, ale především na bezpečnost provozu vyžaduje sledování mnoha různých parametrů, které se v současné době monitorují mnoha systémy, které většinou nejsou vzájemně kompatibilní. Systém Insight Security pro sledování dopravy představuje integrované řešení, které zahrnuje všechny možné monitorovací systémy do jednoho.

Díky monitorování a vyhodnocování níže uvedených prvků v reálném čase Insight Security přispívá k zaručení plynulého a bezpečného provozu:

 • Detekce stojících vozů

 • Vjíždění nebo parkování v zakázaných oblastech

 • Kategorizace vozů

 • Měření průměrné i absolutní rychlosti

 • Detekce vozů jedoucích v protisměru

 • Rozpoznání SPZ

 • Měření intenzity dopravy

Řešení pro prodejny a nákupní centra

Insight Security je jedním z mála systémů, který kromě zajišťování bezpečnosti, může napomoci zvýšit pohodlnost nákupu nebo dostupnost různých produktů a služeb, a tím zlepšit prodejnost resp. spokojenost nakupujících. Jedná se především o tyto oblasti analýz:

 • Sledování intenzity pohybu nakupujících s vazbou na umisťování vhodných produktů

 • Sledování vytíženosti pokladen a následná optimalizace počtu pokladních

 • Sledování počtu zákazníků a následná optimalizace otevírací doby

 • Umělá inteligence pro rozpoznání zákazníka – identifikace obličejů, přibližného věku zákazníka, detekce, zda je zákazník muž nebo žena – a na základě těchto informací může například reklamní systém lépe zacílit zobrazovanou reklamu (Digital Signage).